Moje služby

Individuálny coaching

Coaching ti pomôže nájsť rovnováhu medzi duševnou, fyzickou, pracovnou a súkromnou oblasťou života.
Ukáže ti spôsob, ako si dokážeš pomôcť sám.

Coaching by walking

Spojenie coachingu s chôdzou v príjemnom prostredí ti prinesie výnimočné podnety pre lepšie premýšľanie, spojíš fyzický pohyb s pohybom v premýšľaní a živote.

Rezervovať coaching by walking je možné od 1.apríla 2023.

Coaching v nemeckom jazyku

Na základe môjho štúdia germanistiky na Univerzite Konštatína Filozofa v Nitre, trojročného života v Nemecku i viac ako osem ročnej práci vo firme, kde som dennodenne využívala nemecký jazyk, koučujem aj v nemeckom jazyku. Či už ide o životné alebo biznisové témy, coaching prispeje k väčšej spokojnosti, efektívnejším dosahovaním cieľov či výkonnosti. Ak si kdekoľvek na svete, vieme sa spojiť online.

Coaching pre firmy

Coaching firmy často využívajú ako nepeňažný benefit pre svojich zamestnancov. Coaching pre riadiacich pracovníkov či všetkých zamestnancov chcú firmy, ktorým záleží na svojich zamestnancoch, na zlepšovaní vzťahov v tímoch, na motivácii rozvíjať sa a znížení fluktuácie. V súčasnosti sa stále viac dostáva do popredia koučovacia kultúra vo firmách.

Cenník

Coaching / business coaching
Coaching by walking
Coaching v nemeckom jazyku