Referencie

Referencie uvádzam anonymne z dôvodu dôverných informácií
medzi klientom a koučom vrátane mena a iných údajov.