Koučing

Čo vám spolupráca so mnou prinesie?

Budete sa cítiť lepšie a získate kontrolu nad svojím životom. Vyriešite si problém alebo ho príjmete a nebude vám vadiť.

Výsledkom je efektívnejšie fungovanie a dosahovanie cieľov.

Po dlhodobejšej spolupráci je výsledkom zmena zmýšľania a osvojenie si efektívnych spôsobov fungovania, rozhodovania a fungovania v živote, práci či podnikaní. Naučíte sa, ako si dokážete pomôcť sami.

Koučing vám tiež pomôže osvojiť si spôsoby vytvárania rovnováhy medzi duševnou, fyzickou, pracovnou a súkromnou oblasťou života.

Ako vám to znie?
Teraz je čas sa rozhodnúť. Kedy plánujete začať, keď nie DNES?

Ako spolupráca prebieha?

Stretnutia prebiehajú osobne alebo online, čo nám často umožňuje spojiť sa aj napriek väčším vzdialenostiam. Naše stretnutie si môžte predstaviť ako dôverný rozhovor na tému, ktorú si prinesiete

Stretnutie trvá spravidla 1 hodinu, maximálne 90 minút. Celková spolupráca trvá zväčša dlhšie obdobie. Zo začiatku je vhodné sa stretnúť častejšie, preto ponúkam zvýhodnené balíčky viacerých stretnutí alebo spoluprácu na mesačnej či ročnej báze.