Plánovač – rodina ako tím

Chcete získať viac pokoja v rodine a viac času pre seba ako rodičia?

Stiahnite si môj „týždenný plánovač – rodina ako tím“ zdarma a jeho aplikáciou v rodine:

  • získate viac času pre seba
  • väčší pokoj v rodine
  • svojim deťom dáte väčší pocit zodpovednosti, spolupatričnosti, čím sa budú cítiť sebavedomenjšie a spokojnejšie v rodine
  • vaše deti budú postupne preberať zodpovednosť
  • naučíte ich, že rodina nie sú len práva, ale aj povinnosti
  • viac sa priblížite svojim deťom a oni vám