Ako prebieha coaching

Stretnutia prebiehajú osobne alebo online, čo nám často umožňuje preklenúť i väčšie vzdialenosti. Spolupráca je formou rozhovoru, kde kouč kladie otázky a klient premýšľa a nachádza svoje odpovede.

Stretnutie trvá spravidla 1 hodinu. Spolupráca trvá zväčša dlhšie obdobie, pol roka a viac. Zo začiatku je vhodné sa stretnúť častejšie, preto ponúkam zvýhodnené balíčky viacerých stretnutí.